Międzynarodowa
Apostolska Federacja
Rodziny Szensztatów

Radość rodziny: żyć w rodzinie wiarą i jako rodzina ją przekazywać

Geneza:  Ojciec Josef Kentenich (1885 – 1968) założył Związek Rodzin w 1950 roku wraz z grupą młodych rodzin jako niezależną wspólnotę w ramach międzynarodowego Ruchu Szensztackiego, który założył w 1914 roku. Rodzina jest dla niego zaczynem każdego zdrowego porządku w Kościele i społeczeństwie.

Rozwój: Obecnie w naszej wspólnocie na całym świecie jest około 2000 rodzin. Pochodzą z 20 krajów: Argentyny, Boliwii, Brazylii, Chile, Kostaryki, Niemiec, Ekwadoru, Włoch, Meksyku, Austrii, Paragwaju, Polski, Portugalii, Portoryko, Szwajcarii, Hiszpanii, RPA, Czech, Węgier i USA. Na poziomie międzynarodowym Związek Rodzin jest federacją krajowych/ terytorialnych wspólnot.

Wspólnota: Międzynarodowy Apostolski Szensztacki Związek Rodzin, to wspólnota o charakterze świeckim, wspólnota świadomych swojego posłannictwa małżeństw katolickich, która inspirowana duchowością szensztacką, ściśle zjednoczona z Kościołem, współpracując z całym Dziełem Szensztackim podejmuje wysiłki na rzecz maryjnego przekształcania świata w Jezusie Chrystusie.

Misja: Związek Rodzin jest inspirowany głębokim przekonaniem ojca Józefa Kentenicha, że zrównoważone i solidarne społeczeństwo może istnieć tylko na bazie rodzin radosnych, otwartych na przyszłość i afirmujących życie. Dlatego sednem misji Związku jest odnowa rodzin, aby ich wartość w Kościele była bardziej widoczna i wywierała wpływ na życie społeczne.

Apostolat: Celem Związku Rodzin jest formacja i wychowanie osobowości chrześcijańskich, świeckich, którzy biorą odpowiedzialność za Kościół i społeczeństwo. Będąc zainspirowani duchem apostolskim, zaczerpniętym z charyzmatu ojca Kentenicha, nadają rodzinną twarz Kościołowi i kulturze nowego tysiąclecia. We wszystkich naszych staraniach i zaangażowaniu na rzecz innych skupiamy się przede wszystkim na naszej własnej rodzinie, rodzinie jako kościele domowym.

Duchowość: Ufając miłosiernemu kierownictwu Boga, mocy przymierza miłości z Maryją jako Matką i Wychowawczynią oraz mocy płynącej z sakramentu małżeństwa, małżonkowie starają się żyć w duchu rad ewangelicznych. Są członkami małej wspólnoty na całe życie, której celem jest samokształcenie i wzrost w powołaniu do świętości. Podążają formacyjną ścieżką duchową, inspirowaną wspólnymi ideałami i coraz większego dzielenia się życiem. W ten sposób każda para otrzymuje niezbędne wsparcie w budowaniu własnej rodziny, rozwoju małego kościoła domowego oraz rozwoju osobistego i partnerskiego potencjału. Domowe sanktuarium, miejsce modlitwy poświęcone Maryi, jest duchowym centrum zacisza domowego.

Profil: Profil pary małżeńskiej przystępującej do Związku Rodzin winien wskazywać na pewne cechy, które muszą istnieć przynajmniej jako predyspozycja połączona od samego początku z chęcią osiągnięcia pełnego rozwoju poprzez proces wychowawczy i dojrzewanie życiowe.
Cechy te streszczają się w czterech podstawowych umiejętnościach: zdolności wspólnotowej, usposobieniu apostolskim, dążeniu do świętości, równowadze i harmonii osobistej i partnerskiej w małżeństwie

Siedziba międzynarodowa: „Międzynarodowy Apostolski Szensztacki Związek Rodzin” ma swoją siedzibę w Schoenstatt w Niemczech, Josef-Kentenich-Hof.