Międzynarodowa historia: poprzednie kapituły

Szensztacki Związek Rodzin został założony w 1950 r. poprzez przyjęcie przez ks. Józefa Kentenicha poświęcenia I kursu.

W latach które nastąpiły po 1974 nawiązano kontakty pomiędzy Związkami, które powstawały w innych krajach. W 1994 r. odbyło się w Josef Kentenich Hof w Hillscheid. pierwsze międzynarodowe spotkanie rodzin związkowych. W kolejnych latach zintensyfikowano kontakty i współpracę kierownictw terytorialnych, odbyło się też kilka międzynarodowych spotkań związkowych w Europie i Ameryce Południowej, mogła się rozwijać świadomość bycia wspólnotą międzynarodową.

W 2003 r. ówczesne terytoria autonomiczne, a mianowicie Argentyna, Chile, Niemcy i Paragwaj, postanowiły zorganizować w 2005 r. pierwszą kapitułę generalną.

Pierwsza Kapituła Generalna odbyła się w 2005 roku, określiła istotne elementy  dla Międzynarodowego Związku Rodzin oraz wybrała I Międzynarodowe Kierownictwo. Podczas II Kapituły Generalnej w 2009 roku dyskutowano o dalszych krokach na drodze do międzynarodowej wspólnoty, pogłębiono wiele podstawowych kwestii, wybrano nowe Kierownictwo. Podczas III Kapituły Generalnej w 2015 r. – teraz już z udziałem 7 terytoriów autonomicznych – jednym z zadań była praca ukierunkowana na przyjęcie ad experimentum pierwszego międzynarodowego statutu.