Co to jest Kapituła Generalna?

Kapituła Generalna jest najwyższym organem „ustawodawczym” Międzynarodowego Apostolskiego Szensztackiego Związku Rodzin.

Ma za zadanie zagwarantować mens fundatoris i odpowiednio interpretować Statuty. Pełni funkcję animacyjną i inspirującą poprzez podejmowanie i rozważanie prądów życia oraz wkładów wszystkich terytoriów.

Kapituła Generalna przyjmuje sprawozdania kierownictw: Międzynarodowego i Terytorialnych, delegatów- założycieli oraz zespołów eksperckich, dyskutuje na temat złożonych wniosków oraz przedstawianych zagadnień i podejmuje co do nich decyzje, promulguje międzynarodowe statuty i wybiera Międzynarodowe Kierownictwo.

Zwykle Kapituła Generalna odbywa się co 6 lat w Schönstatt, miejscu narodzenia Ruchu i miejscu łask, które jest światowym centrum Ruchu Szensztackiego.